MiljöpolicyBår miljöpolicy innebär att vi i utförandet av våra tjänster försöker ta största möjliga miljöhänsyn. Detta gör vi bland annat genom att i första hand välja miljömärkta produkter eller produkter som uppfyller motsvarande krav.

Vi strävar även efter att tillämpa högsta miljömässiga standard vid alla våra uppdrag genom att:

  • se till att det finns produktsäkerhetsblad tillgängliga på arbetsplatserna.
  • personalen utbildas i miljömedvetande vad gäller produkter, dess användning och ett för såväl anställd som kund tryggt genomförande av städuppdragen.

Vi erbjuder alltid våra kunder att frakta skräp och annat oönskat till sortergårdar och/eller hjälporganisationer till ett bra pris och vi hoppas på att vårt engagemang för miljön inspirerar till ett miljövänligare tankesätt.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår miljöpolicy.