Vi kan hjälpa dig att flytta, ta hand om skräp eller saker vid flytt etc. Vid dödsbo kan vi tömma bostaden på saker och sortera, kasta och lämna saker till återvinning eller second hand.