Har olyckan varit framme? Vi sanerar efter rök-, fuktskador med mera.