Sami är VD för Städlyftet AB och den som är samordnare i verksamheten.